درباره ما

وجود ارتباط موثر و كارآمد بين دانشگاه ها و حوزه هاي كسب و كار در جامعه از نشانه ها و شاخص هاي برجسته رشد كشور محسوب مي شود. حل مشكلات و چالش هاي موجود در جوامع پيشرفته و در حال توسعه در گرو ارتباط دو سويه موثر جامعه و دانشگاه مي باشد. امروزه با توجه به تغيير و تحولات سريع در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و محيطي، برطرف كردن نيازهاي عملي رشد فناوري بدون انجام پژوهش هاي كاربردي و برقراري ارتباط مستمر و صحيح علمي و پژوهشي بين مراكز توليدي و نهادهاي خدماتي با مراكز دانشگاهي امكان پذير نيست.

در ساليان اخير، علوم رياضي و مهندسي به عنوان زيربناي امر پژوهش و فناوري با رشد روزافزوني در حوزه هاي مختلف علوم كاربردي و انساني مواجه شده به طوري كه امروزه كاربردهاي وسيعي از اين علوم براي جامعه علمي از يك سو و مديران و كارشناسان بخش هاي مختلف صنايع از سوي ديگر بيش از پيش آشكار شده است. با توجه به منفعل ماندن توانمندي هاي اين دسته از علوم كاربردي براي اكثر صاحبان صنايع و مديران ارشد، توجه جدي به اين چالش و ارايه راه كارهاي مناسب بسيار ضروري به نظر مي رسد. در همين راستا، خوشبختانه برخي گروه هاي پژوهشي رياضي بنيان در سطح دانشگاه هاي كشور فعال شده است.

نظر به نقش اساسي و غيرقابل انكار علوم پايه و پژوهش هاي بنيادي در توسعه علمي و فني و در راستاي حركت در چهارچوب سند راهبردي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، و با توجه به پتانسيل هاي موجود در دانشگاه، گروه رياضي دانشگاه مصمم به افزايش توانايي هاي تحقيقاتي با هدف ايجاد ارتباط بيشتر بين رشته هاي علوم بنيادي و علوم مهندسي است. براي نيل به اين مهم، نقش بسيار اساسي علوم محاسباتي و پردازش اطلاعات با توان بالا، كه از جمله حوزه هاي نوين و پسا مدرن در علوم فناوري است، و طراحي الگوريتم هاي بهينه سازي موثر براي حل مشكلات صنعتي پيش رو حايز اهميت مي باشد. تاسيس اين مركز با رويكرد تلفيقي رشته هاي علوم پايه و علوم مهندسي در ارتقا رتبه دانشگاه و سهم آن در توليد دانش جهاني و حل معضلات صنعتي پيش رو، در سطوح ملي و بين المللي كمك شاياني خواهد كرد. پيچيدگي و ماهيت مركب پروژه هاي واقعي در حوزه مهندسي، صنعت و علوم اجتماعي، استفاده از آخرين يافته هاي پژوهشي در حل مسائل فني و اقتصادي كشور را امري ضروري نموده است. كمبود منابع، تجهيزات و امكانات از يك طرف و وفور نياز به انجام انواع پروژه هاي مهندسي از طرف ديگر، طراحان و برنامه ريزان را ملزم به تحليل دقيق مساله و استفاده بهينه از منابع كرده است. دانش بهينه سازي از فناوري هاي نوين بين رشته اي است كه با توجه به رشد سريع ابزار محاسباتي، مورد توجه ويژه مجامع علمي و صنعتي جهان است و در حل مسائل طراحي مهندسي نقش مؤثري داشته است. تدوين، توسعه و به كارگيري مناسب انواع تكنيك هاي بهينه سازي و محاسباتي رياضي در تركيب و هماهنگي توام با تخصص هاي مرتبط، امكان حل مسائل پيچيده بهينه سازي پروژه هاي بزرگ مهندسي را فراهم مي آورد.
تاریخ به روز رسانی:
1394/03/11
تعداد بازدید:
1777
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.